Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Archeológovia tu už roky skúmajú obrovské veľkomoravské pohrebisko, kde doteraz objavili okolo 600 bohato vybavených hrobov. Na tomto výšinnom hradišti už v 8. storočí sídlil slovanský veľmož s bojovou družinou. V dobe Veľkej Moravy tu bol jeden z dôležitých obranných bodov na juhozápadnej hranici územia Moravanov. Grad Znojem - dôležité centrum celej juhozápadnej časti Moravy s časťou dnešného Rakúska – predchodca mesta Znojma. V modernej expozícii sa zoznámte so všetkým čo tu objavili archeológovia. V areáli pred budovou múzea sa pozrite na základy kostola aj na zárodok budúceho archeoskanzenu - drevenú chyžu (polozemnicu) našich slovanských predkov. Zasvätenými sprievodcami vám budú študenti Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity - budúci učitelia dejepisu, ktorí sa zúčastňujú výskumu hradišťa.

Domovská stránka: www.znojmo-hradiste.wz.cz

Otváracia doba, kontakty

Od apríla do konca októbra denne (okrem pondelka) od 9 do 17 hodiny. Hodinové prehliadky začínajú vždy v celú hodinu, posledná o 16 hod.

V júli a prvej polovici augusta je expozícia otvorená aj v pondelok.

Individuálne alebo skupinové prehliadky mimo otváracích hodín na objednanie.

vedúci výzkumu doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., tel. 739677307, BohuslavKlima@seznam.cz;

zástupca vedúceho výzkumu Mgr. Lukáš Kratochvíl, tel. 739251275, lukin.kratochvil@seznam.cz

org. vedúca Mgr. Petra Čermáková, tel. 731575918  

Ako sa k nám dostanete

Prístup do Znojma – Hradiska je možný autobusovými linkami Integrovaného dopravného systému Juhomoravského kraja č. 801 a 817, ktoré odchádzajú z vlakovej stanice v Znojme.

Príjazd autom je jednoduchý – trasa zo stredu Znojma vedie Pražskou ulicou, kde je vyznačená odbočka na Mašovice a Podmolie Na Hradisku je k dispozícii voľná plocha k parkovaniu automobilov. Cyklistov privedie na Hradisko značená cyklotrasa č. 5000 zo Znojma, ktorá pokračuje v dvoch vetvách do Národného parku Podyjí. Pešo je Hradisko dosiahnuteľné po zelenej turistickej značke zo znojemského hradu.

Čo uvidíte

Lokalita nazývaná „Hradisko“ sa nachádza na okraji Znojma nad sútokom Dyje, Gránického potoka a ďalšieho bezmenného toku. Hradisko na výšine zaberá plochu cca 20 ha. Na najviac prístupnej severozápadnej strane sa tiahne výrazný val s priekopou, ktorý mal podobu drevohlinenej hradby s čelnou kamennou stenou. Na ploche hradiska boli odokryté pozostatky osídlenia z rôznych období praveku, hlavne však z obdobia Veľkej Moravy. To malo podobu spodných častí obydlia s početnými, hlavne keramickými nálezmi, uvádzané sú tiež zvyšky dvoch sakrálnych stavieb. Na neopevnenom predhradí je skúmané rozsiahle kostrové pohrebisko, ktoré pravdepodobne v druhej polovici 9. a v časti 10. storočia plnilo funkciu centrálnej nekropoly obyvateľov hradiska, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia spoločenských elít Moravanov. Miestne nálezy háčikovitých ostrôh a tzv. liatych avarských bronzov napovedajú, že tieto miesta mohli byť využívane už v dobe pred vznikom veľkomoravského štátu. Najväčšieho významu však hradisko dosiahlo v dobe Veľkej Moravy, kedy celkom isto bolo regionálnym správnym centrom vládnucich Mojmírovcov a zároveň plnilo rolu dôležitého strategického obranného bodu na juhozápadnej hranici územia Moravanov. 

Nadačný fond sv. Hypolita tu v roku 2013 za podpory Jihomoravského kraja a mesta Znojma vybudoval a otvoril v jednom zrekonštruovanom objekte niekdajšieho prepoštského statku múzejnú expozíciu. Tá dokumentuje postup aj výsledky archeologických výskumov tejto veľkomoravskej lokality započatých v druhej polovici 20. storočia. Na modernej expozícii sa podieľali pedagogickí pracovníci aj študenti Masarykovej univerzity, ktorej pedagogická fakulta tu pokračuje v archeologických výskumoch. Pútavá expozícia má aj významnú popularizačnú rolu, pretože zoznamuje návštevníka s širšími historickými súvislosťami veľkomoravskej „epizódy“ v dejinách strednej Európy. Prezentácia dokáže zaujať nielen mládež ale aj dospelých návštevníkov. O architektonickú stránku expozície a modely sa postarali študenti brnenskej architektúry. Náplň expozície tvoria dokumenty a predmety z histórie Veľkej Moravy, ale aj nálezy z archeologických výskumov na Hradisku sv. Hypolita. Pred budovou múzea je zatiaľ nedokončená stavba slovanskej zemnice, k videniu sú aj zvyšky dvoch kostolov z doby Veľkej Moravy.

Atraktívne zázemie tohto veľkomoravského turistického cieľa predstavujú ďalšie zaujímavosti historického mesta Znojmo, napríklad románska rotunda sv. Kataríny, unikátne Znojemské podzemie, radničná veža, expozícia Juhomoravského múzea. Celému Hradisku dominuje komplex budov kláštora a prepoštstvo, ktoré od polovice 13. storočia patrí rádu Krížovníkov s červenou hviezdou.

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština
znojmo mapa