Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Pro školy

Prehliadka expozície Veľkomoravské Mikulčice – druhý kostol a Sakrálne stavby kniežacieho hradu v pavilóne II (Kostol) so sprievodcom. Expozícia bola vyznamenaná  cenou Glória Musaealis ako Najlepšia múzejná výstava roku 2008. Poskytuje emotívny zážitok zo spojenia hovoreného slova, hudby, filmovej projekcie s priamou prehliadkou múzejných exponátov, ktorým dominujú originálne archeologické terény II. mikulčického kostola, odkrytého v roku 1954.  V expozícii sú okrem otvorených hrobov tiež ukážky tunajšej remeselníckej zručnosti – bojové sekery,  ukážky textov písaných hlaholikou či predmety vzťahujúce sa k duchovnému životu alebo k dennej potrebe. Cenné sú pozlátené nákončia, železné ostrohy, šperky, gombíky  a ďalšie nálezy, medzi ktorými nechýba ani zlatý solidus, mince byzantského cisára Michaela III., ktoré platili v dobe príchodu vierozvestov sv. Konštantína a Metoda na Moravu v roku 863.

Pešie okruhy okolo základov kamenných stavieb - Po prehliadke so sprievodcom pavilónu II je možné absolvovať  samostatne niekoľko peších okruhov rôznej dĺžky okolo základov kamenných stavieb alebo lúkami a lužným lesom prejsť sa prírodou až k starým ramenám rieky Moravy.  Pre domácich aj zahraničných návštevníkov je k dispozícii tiež mobilný sprievodca podstatnou časťou areálu.

Balíčky pre školy - Pre lepšie poznanie veľkomoravskej histórie aj nášho pamätníka ponúkame rozšírenú prezentáciu podľa výberu z balíčka pre školy. Konkrétny popis obsahu ponuky je uvedený na našom webe www.mikulcice-valy.info/nabídka.cz.

Výberu z balíčka pre školy 2014:

21.05. Velkomoravský den pro 4. a 6. třídy s archeologem
22.05. Velkomoravský den pro 7. a 9. třídy s archeologem
27.05. O Mojmírův poklad (také 28., 29. a 30.05.)
12.06. Malířská soutěž Čarovné barvy země, vyhlášení výsledků soutěže
13.06. Literární soutěž Skrytá paměť Moravy, vyhlášení výsledků soutěže
04.07. Léto v Rasticově městě Morava se skupinou Styrke
26.09. Podzim v Rasticově městě Morava: Akropole cross, školní přespolní běh, 3. ročník
07.10. O Mojmírův poklad (také 08., 09. a 10.10.)
09.10. Den dravců
16.10. Velkomoravský den s archeologem pro 7. a 9. třídy
17.10. Velkomoravský den pro 4. a 6. třídy, a skupinou Styrke
12.11. Cyrilometodějská olympiáda (II. kolo - finále)

Relácie pre materské školy a stredné školy z programového balíčka 2014 bude možné jednotlivo dohodnúť podľa záujmu s pracovníkmi pamätníka. Viac viď: www.mikulcice-valy.info/nabídka.cz

Vstupné pre žiakov a študentov je 40,- Kč/osobu. Súčasťou vstupenky je pohľadnica, deťom ďalej ponúkame zdarma ďalšie drobnosti. Na pulte našej recepcie nechýba ani malá sladkosť pre osvieženie aj potešenie.

Informácie:

PhDr. František Synek, vedoucí památníku, tel. 518 357 293, 727 851 459

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština

Slovanské hradiště v Mikulčicích

znojmo mapa