Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Pro rodiny

V  hlavnej návštevnej sezóne 2014 Vám národná kultúrna pamiatka Slovanské hradisko v Mikulčiciach ponúka návštevu a prehliadku expozície aj exteriérov archeologického pamätníka Veľkej Moravy.

Prehliadka expozície Veľkomoravské Mikulčice – druhý kostol a Sakrálne stavby kniežacieho hradu v pavilóne II (Kostol) so sprievodcom. Expozícia bola vyznamenaná  cenou Glória Musaealis ako Najlepšia múzejná výstava roku 2008. Poskytuje emotívny zážitok zo spojenia hovoreného slova, hudby, filmovej projekcie s priamou prehliadkou múzejných exponátov, ktorými dominujú originálne archeologické terény II. mikulčického kostola, odkrytého v roku 1954.  V expozícii sú okrem otvorených hrobov tiež ukážky tunajšej remeselníckej zručnosti – bojové sekery, ukážky textov písaných hlaholikou či predmety vzťahujúce sa k duchovnému životu alebo k dennej potrebe. Cenné sú pozlátené nákončia, železné ostrohy, šperky, gombíky  a ďalšie nálezy, medzi ktorými nechýba ani zlatý solidus, minca byzantského cisára Michaela III., ktorá platila v dobe príchodu vierozvestov sv. Konštantína a Metoda na Moravu v roku 863.

Pešie okruhy okolo základov kamenných stavieb - Po prehliadke so sprievodcom pavilónu II je možné absolvovať  samostatne niekoľko peších okruhov rôznej dĺžky okolo základov kamenných stavieb alebo lúkami a lužným lesom prejsť sa prírodou až k starým ramenám rieky Moravy.  Pre domácich aj zahraničných návštevníkov je k dispozícii tiež mobilný sprievodca podstatnou časťou areálu.

Z  programového balíčka 2014:

26.04. Jaro v Rasticově městě Morava: Den Země
24.05. Pravoslavná cyrilometodějská pouť, dravci
31.05. Muzikoterapetická akce a Muzejní noc
01.06. Den dětí
27.09. Podzim v Rasticově městě Morava: Drakiáda
18.10. Velkomoravský den se skupinou Styrke
19.10. Velkomoravský den se skupinou Styrke 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština

Slovanské hradiště v Mikulčicích

znojmo mapa