Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanoch

Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanoch

Hneď na dohľad, na slovenskom brehu rieky Moravy tesne za kopčianskymi humnami, stojí v poliach najstaršia dochovaná kamenná stavba z veľkomoravských čias – kostolík sv. Margity Antiochijskej. Kostol bol postavený niekedy na prelome 9. a 10. storočia a v jeho interiéri aj v okolí sa pochovávalo až do neskorého stredoveku. Neďaleko je aj ďalšie archeologické nálezisko – sídlisko s pohrebiskom v mieste bývalej „kačenárne“. Tamojšie nálezy potvrdzujú spojitosť týchto miest s Mikulčicami. Bližšie informácie nájdete v malom múzeu v bývalom habsburskom žrebčíne. Plánovaný most pre chodcov a cyklistov z Mikulčíc do Kopčian zatiaľ chýba, takže najbližšia cesta ku kostolíku vedie z Mikulčíc (aj opačne) cez hraničný prechod Hodonín. Autom, na bicykli či pešo je to 20 kilometrov. Tiež v Kopčanoch počítajte s dvojhodinovou prehliadkou kostolíka aj žrebčinca. Návštevníci z oboch brehov rieky Moravy sa môžu v Kopčanoch pozrieť aj na opravený dom rodičov T.G.Masaryka a v Hodoníne navštíviť Masarykove múzeum.

Domovská stránka: www.kopcany.sk

Otváracia doba a kontakty:

Kostolík je prístupný celoročne, interiér je prístupný po telefonickom dohovore. Súčasťou návštevy je aj odborný výklad.

Návštevu múzea i kostolíka je potrebné dohodnúť vopred u lektorky Mgr. Lucie Pecinovej na tel. čísle +41 (0)908 550 291, e-mail obec@kopcany.sk .

Ako sa k nám dostanete

Kostolík je na bicykli aj autom dobre prístupný asfaltovou poľnou cestou, vychádzajúcou z Masarykovej ulice. Príjazd je možný až ku kostolíku, len posledných 200 metrov sa asfaltový povrch mení na štrkový. Odbočky z cesty I/2, prechádzajúcej obcou, rovnako ako z Masarykovej ulice, sú dobre vyznačené. Lokalita leží v blízkosti Záhorskej cyklomagistráli č. 004 (červená) z Holíča do Moravského sv. Jána. Vo fázi stavebnej dokumentácie je teraz výstavba lávky pre peších a cyklistov cez rieku Moravu s cestami prepájajúcimi archeologické náleziská Mikulčice a Kopčany.

Čo uvidíte

Kostolík sv. Markéty Antiochijskej sa nachádza na dohľad západne od Kopčian. Je to kamenná, maltou spájaná stavba kostolíka s obdĺžnikovitým presbytárom. Základy kostola boli zahĺbené do už vytvorenej kultúrnej vrstvy s nálezmi keramiky mikulčickej produkcie, ktoré sa datujú do druhej polovice 9. až prvej polovice 10. storočia. Kostol tak mohol byť postavený najskôr v záverečnom období Veľkej Moravy. Archeologické výskumy doložili v jeho okolí aj v jeho interiéri veľmi intenzívne pochovávanie, ktorého počiatky siahajú do čias Veľkej Moravy, a ukladanie nespálených tiel pokračuje až do neskorého stredoveku či raného novoveku. Výskumy objavili taktiež zvyšky základov na západnej strane kostola. Snáď ide o malú sálovú predsieň, v ktorej bol nájdený jeden z kostrových hrobov so šperkmi zo záverečného obdobia Veľkej Moravy. Neďaleko sa nachádza ďalšie archeologické nálezisko – sídlisko a pohrebisko v polohe Kačenáreň, odkiaľ pochádzajú nálezy dokladajúce spojitosť týchto miest s Mikulčicami.

Kostolík sv. Margity Antiochijskej je záujemcom o veľkomoravskú históriu voľne prístupný v poliach medzi riekou Moravou (ktorá túto lokalitu oddeľuje od areálu Slovanského hradiska v Mikulčiciach) a medzi obcou Kopčany. V objekte so starostlivo zreštaurovaným exteriérom stále pokračujú práce smerujúce k obnove interiéru. Pamiatka, označovaná za jedinú dochovanú kamennú stavbu neskorého veľkomoravského obdobia, je hlavne cieľom cykloturistov prechádzajúcich krajinou. Pomerne časté sú aj návštevy zahraničných odborníkov, ktorí prichádzajú do obce špeciálne s cieľom prezrieť si túto stavbu. Interiér zatiaľ nie je prístupný verejnosti. Lokalita však poskytuje ojedinelú možnosť silného zážitku všetkým, ktorí dokážu vychutnať chvíľu tichého, ničím nerušeného zamyslenia nad cestami duchovného hľadania a spirituality našich dávnych predkov. Je to do značnej miery dané práve ojedinelou „opustenosťou“ tejto sakrálnej pamiatky uprostred krajiny. Na konci júna 2013 bola v kopčianskom žrebčíne (barokový klenot, nechal ho postaviť koncom 40. rokov 18. storočia František Lotrinský) otvorená múzejná expozícia zoznamujúca s najstaršími dejinami Kopčian aj s históriou archeologického výskumu kostolíka sv. Markéty a s ďalšími veľkomoravskými nálezmi. Je teda možné spojiť návštevu tejto expozície s cestou ku kostolíku a naopak. V neďalekom susedstve je ruina objektu niekdajšej hájovne „kačenárne.“ Tá sa má v budúcnosti zmeniť na turistické informačné stredisko budúceho Mikulčicko-Kopčianskeho archeoparku.

Obec má pripravené množstvo projektov smerujúcich k vytvoreniu atraktívneho turistického cieľa. V kopčianskom cisárskom žrebčíne, ktorý je architektonickou dominantou širokého okolia, ale aj dejiskom turisticky príťažlivých akcií priateľov jazdeckého športu, bolo otvorené taktiež lapidárium, zoznamujúce s historickým inventárom poľnohospodárskeho hospodárstva.

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština

Kostel sv. Margity Antiochijské

kopcany mapa