Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Lokality

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Archeológovia tu už roky skúmajú obrovské veľkomoravské pohrebisko, kde doteraz objavili okolo 600 bohato vybavených hrobov. Na tomto výšinnom hradišti už v 8. storočí sídlil slovanský veľmož s bojovou družinou. V dobe Veľkej Moravy tu bol jeden z dôležitých obranných bodov na juhozápadnej hranici územia Moravanov. Grad Znojem - dôležité centrum celej juhozápadnej časti Moravy s časťou dnešného Rakúska – predchodca mesta Znojma. V modernej expozícii sa zoznámte so všetkým čo tu objavili archeológovia. V areáli pred budovou múzea sa pozrite na základy kostola aj na zárodok budúceho archeoskanzenu - drevenú chyžu (polozemnicu) našich slovanských predkov. Zasvätenými sprievodcami vám budú študenti Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity - budúci učitelia dejepisu, ktorí sa zúčastňujú výskumu hradišťa.

Pohansko u Břeclavi

Pohansko u Břeclavi

Toto miesto bolo v 9. storočí centrom obrany na južnom cípe Veľkej Moravy. Oválny areál opevneného dvorca uprostred lužného lesa je dodnes viditeľný vďaka vyvýšeným líniám valového opevnenia. V loveckom zámčeku, postavenom v 19. storočí v miestach, kde opevnenie hradiska končilo čelnou kamennou stenou, nájdeme pútavú expozíciu venovanú histórii archeologických výskumov a tunajším nálezom. Na ploche hradiska je rekonštruované pohanské obetisko, váhová studňa z 9. storočia a zemnice - všetko znovu vybudované priamo na mieste objavu. Na Pohansko príďte kedykoľvek behom sezóny. V júni a septembri usporiada múzeum programy pre školy so zameraním na život pravekého človeka, začiatkom júla môžete pri veľkomoravských slávnostiach prihliadať k výrobe veľkomoravských šperkov a ukážkam bojov Moravanov s votrelcami. Núdza o zážitky tu však nie je nikdy, určite sa zdržíte dlhšie než dve hodiny. V tesnom susedstve je napríklad k videniu aj pripomienka nedávnej minulosti - udržovaná pevnôstka s hraničnou závorou, súčasť obrannej línie ČSR z 30. rokov 20. storočia.

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Tu bolo centrum moravského štátu za kniežat Mojmíra I. a Rastislava, nazývané Grad Morava. Zrejme tu väčšinu času pobýval aj knieža Svätopluk a po ňom aj Mojmír II. Práve sem prišli v roku 863 Konštantín Filozof a Metod a nejaký čas tu aj pôsobili. V nádhernom prírodnom areáli môžete vidieť repliky základov 10 kostolov a kniežacieho paláca, navštíviť pavilón s modernou audiovizuálnou expozíciou. Vedľa bojových sekier, pozláteného nákončia, šperkov, gombíkov je tu tiež zlatý solidus - minca byzantského cisára Michala III., ktorá platila v dobe príchodu sv. Konštantína a Metoda. Expozícia získala ocenenie Najlepšia múzejná výstava roku 2008. Od mája 2015 slúží navštevníkom moderne zariadené návštevnícke centrum s 30 metrov vysokou vyhliadkovou vežou, ktorá poskytuje výhľad až za rieku Moravu, k veľkomoravskému kostolíku sv. Margity pri Kopčanoch.

Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanoch

Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanoch

Hneď na dohľad, na slovenskom brehu rieky Moravy tesne za kopčianskymi humnami, stojí v poliach najstaršia dochovaná kamenná stavba z veľkomoravských čias – kostolík sv. Margity Antiochijskej. Kostol bol postavený niekedy na prelome 9. a 10. storočia a v jeho interiéri aj v okolí sa pochovávalo až do neskorého stredoveku. Neďaleko je aj ďalšie archeologické nálezisko – sídlisko s pohrebiskom v mieste bývalej „kačenárne“. Tamojšie nálezy potvrdzujú spojitosť týchto miest s Mikulčicami. Bližšie informácie nájdete v malom múzeu v bývalom habsburskom žrebčíne. Plánovaný most pre chodcov a cyklistov z Mikulčíc do Kopčian zatiaľ chýba, takže najbližšia cesta ku kostolíku vedie z Mikulčíc (aj opačne) cez hraničný prechod Hodonín. Autom, na bicykli či pešo je to 20 kilometrov. Tiež v Kopčanoch počítajte s dvojhodinovou prehliadkou kostolíka aj žrebčinca. Návštevníci z oboch brehov rieky Moravy sa môžu v Kopčanoch pozrieť aj na opravený dom rodičov T.G.Masaryka a v Hodoníne navštíviť Masarykove múzeum.

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Po zajatí kniežaťa Rastislava na Devíne sa slovanskí vierozvestovia zrejme presunuli na výšinu Sady, teraz súčasť Uherského Hradišťa. Dnes je to národná kultúrna pamiatka Výšina sv. Metoda. Podrobné svedectvo o význame celej tunajšej veľkomoravskej aglomerácie však podáva Pamätník Veľkej Moravy v Starom Meste, kde bolo vedľa Mikulčíc druhé významné centrum mojmírovského rodu. Z Kopčian sem dorazíte cez hraničný prechod Sudoměřice po zhruba päťdesiatich kilometroch cesty, (autom za hodinu a štvrť, na bicykli za tri a pol hodiny). V nápaditej expozícii, umiestnenej okolo základov kostola, nájdeme doklady existencie významného hradišťa z prelomu 8. a 9. storočia. Archeologické výskumy doložili, že sa tu vo veľkej aglomerácii sústredili mocenské, remeselnícke, obchodné a ďalšie areály. Stálou expozíciou autori stvárnili ako životný príbeh Mojslava - muža, ktorého hrob bol na mieste nájdený. Preskúmané tu bolo okolo 2000 hrobov. Vďaka tomu vieme, že na území veľkomoravského „Veligradu“ žili nielen bohatí veľmoži a ich ženy, ale tiež bežní obyvatelia – remeselníci, poľnohospodári, kupci. Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti, ktoré Pamätník spravuje, organizuje pre deti a mládež radu programov vo voľnom cykle Výpravy do minulosti. Záujemcovia sa môžu zoznámiť aj so základmi hlaholiky. Staré Mesto môžeme prejsť aj po náučnom chodníku Desať veľkomoravských zastavení.

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

V oddychovej atmosfére si urobíte predstavu o tom, ako podľa archeológov vypadalo opevnené sídlisko našich veľkomoravských prapredkov. Jednotlivé objekty boli postavené na základe archeologických nálezov. Zemnice, polozemnice, chyže s remeselníckymi dielňami, chlievy a ďalšie zrubové stavby, veže aj hradby, murovaný veľmožský palác – to všetko skladá zaujímavý obraz. Keď pripočítame prítomnosť kôz, sliepok, prasiatok a obecného osla, je jasné, že si tu prídu na svoje aj deti. Možnosť čas od času si zahrať na veľkomoravských lukostrelcov alebo sledovať bojovníkov v dobovej výzbroji pri obrane hradiska je dosť lákavá. V archeoskanzene to vedia a ponúkajú školám v máji, júni a septembri aj rozšírené programy s odborným výkladom o Veľkej Morave, ale aj s ukážkami života starých Slovanov v podaní kostýmovaných sprievodcov.

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština