Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Soutěž o Mojmírův poklad (Slovanské hradiště v Mikulčicích)

Soutěž o Mojmírův poklad (Slovanské hradiště v Mikulčicích)

Sportovně – vědomostní dějepisná soutěž, která podněcuje žáky k aktivnímu vyhledávání informací a zároveň jim dovoluje nahlédnout do stálé expozice velkomoravských kostelů.

Soutěž o Mojmírův poklad je název sportovně – vědomostní dějepisné soutěže. Program je určen školním třídám od čtvrté třídy základních škol. Žáci soutěží ve skupinách po cca 10 dětech ve dvou věkových kategoriích; úkolem je co nejlépe a v co nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje žáky k aktivnímu vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého hradiště. Při soutěži děti navštíví stálou expozici a prohlédnou si repliky půdorysů velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí.

 

VI. ročník soutěže O Mojmírův poklad 2015/2016

I v letošní školním roce je pro školy připravena sportovně-dějepisnou soutěž O Mojmírův poklad v termínech:

6. – 7. 4. 2016
10. – 11. 5. 2016 

Po skončení soutěže v letošním školním roce budou žákům předány ceny přímo v jejich školách.

 

Ve školním roce 2016/2017 plánuje přípravu programu v termínech:

4. - 5. 10. 2016
19. – 20.10. 2016

 

Objednávky a informace:

Mgr. Michaela Zálešáková - programy pro školy
tel. 518 357 293
e-mail: m.zalesakova@masaryk.info

 

Historie soutěže

Během návštěvnické sezóny 2010/2011 byla zahájena pro školní mládež vědomostní soutěž O Mojmírův poklad. Školám bylo nabídno v měsících květnu a červnu a září a říjnu několik plánovaných termínů k přihlášení. K polovině tohoto měsíce jsme však již možnost přihlášek a soutěžení uzavřeli. Dohromady se závodu zúčastnily děti ze 14 základních škol, které byly rozděleny do 48 kolektivů.
Na základě nejrychlejších časů splnění zadaného úkolu jsme vyhodnotili výsledky soutěže. Členové nejlepšího kolektivu, jenž bude oceněn za nejrychleji správně zodpovězené otázky a úkoly, získali mapětní medaili. Diplomy budou odměněny tři nejlepší kolektivy. Speciální cenou byla také pozornost pro třídu, jejíž týmy dosáhly v průměru nejrychlejšího času.
V roce 2012 pokračovala soutěž O Mojmírův poklad jen v druhé polovině roku. Důvodem byly stavební a krajinné úpravy areálu, které nedovolovaly plné zapojení všech stanovišť. Soutěže se i přesto zúčastnilo 12 školních týmů. Nejlepšího času (28min) dosáhla Základní škola Vančurova z Hodonína. Její žáci obdrželi slavnostní upomínkové medaile a další drobné suvenýry a dárky.
III. ročník soutěže probíhal v návštěvnické sezóně 2013.

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština