Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Představení projektu

Medzi rokmi 833 a 907 sa na území strednej Európy rozprestierala Veľká Morava. Prvý štát západných Slovanov vznikol spojením Moravského a Nitrianskeho kniežactva pod vládou kniežaťa Mojmíra. Ten sa stal prvým veľkomoravským panovníkom. Veľká Morava zohrala významnú rolu v  dejinách strednej Európy. Jej kniežatá boli uznávané pre svoje vojvodcovské kvality, ale aj pre štátnické uvažovanie. V dobe najväčšieho rozmachu ríše zaberala dnešnú Moravu a Slovensko s mocenským jadrom pri strednom a dolnom toku Moravy, dnešné Čechy so závislým kniežactvom Přemyslovcov, časti Horných a Dolných Rakous severne od Dunaja, regióny pri hornej Visle a Odre a zrejme aj ďalšie oblasti, o ktorých historici doposiaľ vedú spory.

Z mocenského experimentu „slovanských barbarov“ sa vykľul štátny útvar, ktorého model sa nakoniec stal vzorom pre nové štáty strednej Európy. Veľká Morava bola len krátkou epizódou v živote naddunajských Slovanov, ale nemusíme sa za ňu hanbiť. Sprístupnené výsledky archeologických výskumov sú totiž dôkazom osobitnej hmotnej kultúry a vypovedajú o vyspelej organizácii života na veľkomoravských hradiskách.

Sme presvedčení, že na pamiatky našej veľkomoravskej minulosti je niekedy neprávom zabúdané. Pritom patrí k atraktívnym turistickým cieľom a majú čo ponúknuť mladým aj starším návštevníkom. Zvlášť pre milovníkov poznania na oboch stranách česko - slovenskej hranice, ktorým nie je ľahostajné kde žijú, nebude putovanie na slávne miesta Veľkej Moravy strata času.

Zoznam miest spojených našimi stredovekými slovanskými predkami je dlhý. Partneri tohto projektu vás pozývajú k návšteve šiestich najatraktívnejších.

Webová stránka bola vytvorená ako výstup projektu "Spoločná propagácia turistického potenciálu dedičstva Veľkej Moravy v prihraničnom území", ktorý bol schválený k spolufinancovaniu z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 v rámci Fondu mikroprojektov pod registračným číslom CZ/FMP.10/0263.

Hlavnými cieľmi projektu sú využitie turistického potenciálu Južnej Moravy, Východnej Moravy a Trnavského samosprávneho kraja zapojením jednotlivých archeologických lokalít ležiacich na území troch krajov, zvýšenie počtu návštevníkov spoločne sa propagujúcich turistických cieľov a v neposlednej rade tiež zoznámenie detí a mládeže s históriou a kultúrnym odkazom Veľkej Moravy, ktoré povedie k uvedomeniu si historických a kultúrnych koreňov na princípe osobného poznania archeologických a historických nálezov priamo v teréne.

Partnermi projektu sú:

        

 

Ďakujem všetkým partnerom a spolupracovníkom z veľkomoravských lokalít, ktorí poskytli texty, fotografie a ďalšie podklady pre tento web.

Pre získanie viac informácií o projekte či pripomienky k webovej stránke môžete napísať na info@ccrjm.cz

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Čeština