Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Ve Znojmě na Hradišti sv. Hypolita archeologové pokračují v průzkumu další části obrovského velkomoravského pohřebiště, kde dosud objevili na 600 bohatě vybavených hrobů. Na tomto výšinném hradišti již v 8. století sídlil slovanský velmož s bojovou družinou. Za časů Velké Moravy tu byl jeden z důležitých obranných bodů na jihozápadní hranici území Moravanů, ale i důležité centrum celé jihozápadní části Moravy s částí dnešního Rakouska – grad Znojem, předchůdce města Znojma. Co zajímavého zde objevili archeologové, to najdete v moderní expozici otevřené teprve v roce 2013. V areálu před budovou muzea je kromě základů kostela i zárodek budoucího archeoskanzenu – dřevěná chýše, jakou patrně obývali naši slovanští prapředkové. Jako zasvěcení průvodci (ale třeba také instruktoři cvičné střelby z luku na terč) se vás ujmou studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - budoucí učitelé dějepisu, kteří se podílejí na výzkumu hradiště.

Domovská stránka: www.znojmo-hradiste.wz.cz

Otevírací doba a kontakty

duben – červen, září (pá, so, ne): 9.00 - 17.00 hod
červenec – srpen (denně) 9.00 - 17.00 hod
Individuální či skupinové prohlídky mimo otevírací hodiny na objednání.

vedoucí výzkumu doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc., tel. +420 739 677 307, BohuslavKlima@seznam.cz

zástupce vedoucího výzkumu Mgr. Lukáš Kratochvíl, tel. +420 739 251 275, lukin.kratochvil@seznam.cz

org. vedoucí Mgr. Petra Čermáková, tel. +420 731 575 918  

Jak se k nám dostanete

Přístup do Znojma – Hradiště je možný autobusovými linkami Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje č. 801 a 817, které vyjíždějí od vlakového nádraží ve Znojmě.

Příjezd autem je snadný – trasa ze středu Znojma vede Pražskou ulicí, kde je vyznačena odbočka na Mašovice a Podmolí. Na Hradišti je k dispozici volná plocha k parkování automobilů. Cyklisty přivede na Hradiště značená cyklotrasa č. 5000 ze Znojma, která pokračuje ve dvou větvích do Národního parku Podyjí. Pěšky je Hradiště dosažitelné po zelené turistické značce od znojemského hradu.

Co uvidíte

Lokalita zvaná „Hradiště“ se nachází na okraji Znojma nad soutokem Dyje, Gránického potoka a dalšího bezejmenného toku. Hradiště na výšině zabírá plochu cca 20 ha. Na nejvíce přístupné severozápadní straně se táhne výrazný val s příkopem, jenž měl podobu dřevohliněné hradby s čelní kamennou zdí. Na ploše hradiska byly odkryty pozůstatky osídlení z různých období pravěku, zejména však z období Velké Moravy. To mělo podobu spodních částí obydlí s četnými zejména keramickými nálezy, uváděny jsou také zbytky dvou sakrálních staveb. Na neopevněném předhradí je zkoumáno rozsáhlé kostrové pohřebiště, které pravděpodobně ve druhé polovině 9. a v části 10. století plnilo funkci centrální nekropole obyvatel hradiska, mezi nimiž nechyběli ani zástupci společenských elit Moravanů. Místní nálezy háčkovitých ostruh a tzv. litých avarských bronzů napovídají, že tato místa mohla být využívána již v době před vznikem velkomoravského státu. Největšího významu ovšem hradisko dosáhlo v době Velké Moravy, kdy zcela jistě bylo regionálním správním centrem vládnoucích Mojmírovců a zároveň plnilo roli důležitého strategického obranného bodu na jihozápadní hranici území Moravanů. 

Nadační fond sv. Hypolita zde v roce 2013 za podpory Jihomoravského kraje a města Znojma vybudoval a otevřel v jednom rekonstruovaném objektu někdejšího proboštského statku muzejní expozici, dokumentující postup i výsledky archeologických výzkumů této velkomoravské lokality, započatých ve druhé polovině 20. století. Na moderní expozici se podíleli pedagogičtí pracovníci i studenti Masarykovy univerzity, jejíž pedagogická fakulta zde pokračuje v archeologických výzkumech. Poutavá expozice má i významnou popularizační roli, neboť seznamuje návštěvníka s širšími historickými souvislostmi velkomoravské „epizody“ v dějinách střední Evropy. Prezentace dokáže zaujmout jak mládež, tak dospělé návštěvníky. O architektonickou stránku expozice a modely se postarali studenti brněnské architektury, náplň expozice tvoří jak dokumenty a předměty z historie Velké Moravy, tak nálezy z archeologických výzkumů na Hradišti sv. Hypolita. Před budovou muzea je zatím nedokončená stavba slovanské zemnice, k vidění jsou i zbytky dvou kostelů z doby Velké Moravy.

Atraktivní zázemí tohoto velkomoravského turistického cíle představují další zajímavosti historického města Znojma, například románská rotunda sv. Kateřiny, unikátní Znojemské podzemí, radniční věž, expozice Jihomoravského muzea. Celému Hradišti vévodí komplex budov kláštera a proboštství, které od poloviny 13. století patří řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština
znojmo mapa