Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Pro rodiny

Nositelé ceny Vladimíra Boučka – stálá expozice

Nová expozice představuje nositele Ceny Vladimíra Boučka, kterou od roku 2005 každoročně uděluje město Uherské Hradiště za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako formu veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu. O udělení této ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na základě doporučení poradní odborné komise, která je složená z představitelů města, odborných pracovníků, etnografů, zástupců odboru kultury a cestovního ruchu, zástupců odboru architektury, plánování a rozvoje. Při posuzování návrhů na udělení ceny komise hodnotí každého kandidáta podle předepsaných kritérií. Návrh na ocenění lidových tvůrců Uherskohradišťska svým zadáním respektuje z vládního usnesení „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice“ i dokument UNESCO „Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury“ o identifikaci a dokumentaci tradiční lidové kultury a její prezentaci odborné i laické veřejnosti. Upozorňuje tak na nenápadné a skromné osobnosti našeho města a okresu, kteří svou tradiční rukodělnou činnost představují široké veřejnosti.
 

Národopisná expozice Slovácko

Národopisná expozice Slovácko otevřená v roce 2014 je členěna do několika okruhů, které jsou vzájemně propojené a navazují na sebe. Pro život lidí na venkově byl určující způsob obživy, kterým na Slovácku bylo především zemědělské hospodaření i s řadou doplňkových činností, ať se jednalo o chov dobytka, včelařství, rybářství či vinohradnictví. Lidové stavitelství pak charakterizovalo nejen kulturní krajinu, ale také životní potřeby obyvatel. Dalším okruhem, který je v národopisné expozici Slovácko samostatně vyčleněn, je rukodělná činnost od tradičního hrnčířství přes zpracování textilních vláken až po práci se dřevem včetně vysoké umělecké úrovně dochovaných dokladů lidového řezbářství. Lidový oděv je velkým a rozmanitým okruhem, který se do značné míry prolíná i v části věnované rodinným a výročním obřadům. Zastavení v polovině expozice zobrazuje krojovou rozmanitost Slovácka od střihově i výzdobně jednoduchých oděvů horských oblastí moravských Kopanic přes podhorské Buchlovicko, luhačovické Zálesí, Uherskobrodsko, dolňácké regiony Uherskohradišťska i Kyjovska až po rovinné Podluží a okolí Strážnice.

V druhé polovině expozice se vzájemně prolínají okruhy rodinného a výročního obyčejového cyklu. Lidský život plynul od narození přes významný přelomový okamžik, kterým byla a je svatba v kruhu výročních zvyků. Každoročně jej provázely masopustní obchůzky, velikonoční zvyky, letniční obyčeje, slavnosti dožínek i vinobraní až po hody. Závěr obyčejového cyklu v období adventu charakterizovaly nejen obchůzky tajemných postav Mikuláše a jeho družiny či lucií, ale znamenal především zamyšlení nad směřování lidského života, který s ubývajícími slunečními paprsky krátícího se dne směřoval ke konci. Celý život pak provázela zbožnost a lidová víra, se všemi jejími projevy včetně uctívání patronů chránících úrodu, domácnost i řemeslníky a jejich práci.

Trojrozměrné předměty v expozici doplňují multimediální prvky v podobě animací vybraných dioramat, krátké filmy a je zde možnost prověřit své znalosti o životě lidí na Slovácku v interaktivních testech. Elektronická databáze nabízí návštěvníkům na 1800 archivních fotografií z dokumentace Slováckého muzea, videozáznamy vybraných projevů lidové kultury a audiosnímky dokumentující charakteristické hudební styly i seskupení všech subregionů Slovácka. Současné architektonické řešení vstupní části nepostrádá návaznost na lidovou kulturu. Inspirací pro vytvoření lamelové parametrické struktury se staly lomené vrapené rukávce ženského kroje. Zde se mohou návštěvníci nechat vtáhnout do atmosféry dnešního Slovácka prostřednictvím krátkého filmu Vítejte na Slovácku. Krátké slideshow přiblíží v několika snímcích jednotlivé subregiony včetně typického hudebního doprovodu podaného vybranými interprety jednotlivých oblastí.

 

Slovácká jizba – výběrová prodejna tradičních rukodělných výrobků

V nově rekonstruovaných prostorách Centra o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti se nachází i prodejna s pestrou nabídkou sortimentu vycházejícího z tradiční lidové výroby. Jsou zde zastoupeny rovněž výrobky tvůrců oceněných titulem ministra kultury Nositel tradice lidových řemesel a Cenou Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, udělovanou městem Uherské Hradiště.

Prodejna nabízí ke zhlédnutí i ke koupi užitkové i dekorační předměty: z keramiky (tupeskou majoliku, kameninu, drátované výrobky), z přírodních pletiv (proutí, kukuřičného šustí, orobince, slány), z kovu a ze dřeva (hračky, dřevořezby), z textilie (tkané prostírky, ubrusy, modrotisk), drobné zvykoslovné předměty (kraslice, vizovické pečivo apod.).

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština

Staré Město u Uherského Hradiště

staremesto mapa