Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Po zajetí knížete Rostislava na Děvíně se slovanští věrozvěstové zřejmě přesunuli na výšinu Sady, nyní součást Uherského Hradiště. Dnes je to národní kulturní památka Výšina sv. Metoděje. Podrobné svědectví o významu celé zdejší velkomoravské aglomerace však podává jiná část někdejší velkomoravské aglomerace - Památník Velké Moravy ve Starém Městě, kde bylo druhé významné centrum mojmírovského rodu. V nápadité expozici, umístěné kolem základů kostela a hrobů, jež archeologové objevili na přelomu 50. let minulého století, najdeme doklady existence významného hradiště z přelomu 8. a 9. století. Výzkumy doložily, že se tu ve velké aglomeraci soustředily mocenské, řemeslnícké, obchodní a obytné areály. Stálou expozici autoři v památníku ztvárnili jako životní příběh Mojslava - muže, jehož hrob byl na místě nalezen. Prozkoumáno zde bylo na 2000 hrobů. Díky tomu víme, že na území velkomoravského „Veligradu“ žili nejenom bohatí velmožové a jejich ženy, ale také běžní obyvatelé – řemeslníci, zemědělci, kupci. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které Památník spravuje, pořádá pro děti a mládež řadu programů ve volném cyklu Výpravy do minulosti. Zájemci se mohou seznámit i se základy hlaholice. Staré Město můžeme projít i po naučné stezce Deset velkomoravských zastavení.

Domovská stránka: http://www.slovackemuzeum.cz

Otevírací doba a kontakty

Celoročně po – ne,  9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00.

O víkendu pro objednané skupiny začíná prohlídka expozice vždy v celou hodinu.

Školní a hromadné výpravy možno předem objednat na adrese pamatnik@slovackemuzeum.cz nebo na telefonním čísle +420 572 543 382.

Jak se k nám dostanete

Památník Velké Moravy v Jezuitské ulici, fakticky uprostřed Starého Města, je dobře přístupný automobilem – odbočení z hlavní komunikace je dobře vyznačeno. Staré Město má dobré železniční spojení a řada autobusových linek je spojuje s nedalekým Uherským Hradištěm. 

Co uvidíte

Archeologické lokality z doby Velké Moravy se nacházejí na téměř celém intravilánu Starého Města u Uherského Hradiště. Dominantu představuje lokalita „Na Valách“, na níž je první osídlení Slovany doloženo již v 6. a 7. století. Na přelomu 8. a 9. století zde vzniklo cca 18hektarové hradisko opevněné dřevohliněnou hradbou a příkopem, v jeho rámci pak velké pohřebiště a posléze kostel. Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud zde bylo prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště dělá největší známou nekropoli Velké Moravy. Výzkumy Starého Města doložily existenci různě funkčně zaměřených areálů, např. mocenského (Na Dědině), funerálního (Na Valách), řemeslnických (U Víta, Za Radnicí, Špitálky“), obchodního (Na Špitálkách“) a dalších. Byla zde doložena přítomnost nejméně tří zděných církevních staveb a z prozkoumaných hrobů pocházejí doklady o tom, že zde žila diferencovaná společnost na čele s bohatými velmoži a knížaty. Mocenský areál „Na Dědině“ představoval přinejmenším příležitostné sídlo vládců Velké Moravy druhé poloviny 9. století, pokud ne sídlo dominantní. Jako nikde jinde je zde doložena specializovaná vysoce organizovaná výrobní činnost. Osídlení v místech Starého Města bylo dominantní součástí tzv. Staroměstsko-uherskohradišťské sídelní mocenské aglomerace, zvané pravděpodobně již v době Velké Moravy jako Veligrad (toto pojmenování pro osídlení v místech Starého Města se prokazatelně vzpomíná v roce 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka).

Nad základy kostela a blízkými hroby v lokalitě „Na Valách, “ která je od roku 1969 národní kulturní památkou, byl ve druhé půli 20. století vybudován Památník Velké Moravy. Nová multimediální expozice, věnovaná objevům na území Starého Města, vznikla v roce 2010. Využívá dvou desítek figurín v životní velikosti s dobovými oděvy, obuví, vzácnými šperky a replikami zbraní.  Centru expozice dominují nedotčené základy velkomoravského kostela, na přilehlé ploše jsou pak názorně představeny metody archeologické práce včetně odkrytých hrobů. Kromě poučení čeká na diváky i atraktivní multimediální program. Autoři ztvárnili výstavu jako životní příběh Mojslava, muže, jehož hrob byl v lokalitě nalezen. Návštěvníci Starého Města se nemusí spokojit jen s návštěvou Památníku, zajímavá bude i procházka po dalších  velkomoravských lokalitách v místě, stejně jako v nedalekém Uherském Hradišti či v Modré.

 

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština

Staré Město u Uherského Hradiště

staremesto mapa