Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Tipy na výlet

Holíč

Kromě muzea keramiky může sousední jedenáctitisícové město Holíč nabídnout málo. Jeho dominantou je barokně klasicistický monumentální zámek s opevněním, postavený na starších základech. Dějiny bývalého reprezentačního sídla habsburského císařského dvora sahají do konce 12. století, kdy vznikly nejstarší budovy v dnešním areálu. V roce 1736 se stal objekt majetkem rodu Habsburků, kteří si tu vybudovali letní sídlo. Po roce 1918 přešel do rukou státu. V roce 1970 byl zámek, připomínající vodní hrad s mohutnými baštami vnějšího opevnění s vodním příkopem, prohlášen národní kulturní památkou. Kromě školy v hlavním objektu byl areál s parkem využíván pro zemědělské účely, teprve po roce 1974 začala jeho obnova pro nové společenské využití. Zdevastovaný objekt si lze prohlédnout zvenku, odkud lze pozorovat také postup prací na opravě bastionu, jehož část se sesula do vodního příkopu.

 

Hodonín a okolí (www.hodonin.eu)

Pouhých pět kilometrů od Holíče leží Hodonín, město patřící k největším na jihovýchodní Moravě. Návštěvu kopčanského velkomoravského kostela a obce ve které žili rodiče T.G.Masaryka lze výhodně spojit s návštěvou hodonínského zámečku, ve kterém dnes sídlí Masarykovo muzeum s expozicí, věnovanou T.G.Masarykovi, zakladateli československého státu a jeho prvnímu prezidentovi (www.masaryk.info).

V památkově chráněné vile z let 1911 – 1913, v jejíž architektuře se zajímavě prolínají prvky místní lidové architektury se secesním stylem, sídlí Galerie výtvarného umění se stálou expozicí malířství a sochařství 20. století. Je to bývalý spolkový dům Sdružení výtvarných umělců moravských – slavné generace malířů a sochařů mezi nimiž vyniklo jméno Joži a Franty Úprkových, Cyrila Mandela, Antoše Frolky, Jana Köhlera, Jakuba Obrovského atd.), jejichž díla jsou dnes k vidění ve zdejší expozici (www.gvuhodonin.cz). Město je jedním z nejmladších lázeňských středisek České republiky - přírodní jodobromová voda s vysokým obsahem jodových solí léčí hlavně pohybové ústrojí, cévní a nervový systém. Na jihozápadním okraji města nás láká k prohlídce zoologická zahrada. V Hodoníně bylo v roce 2006 otevřeno Muzeum naftového dobývání a geologie (www.mng.webz.cz) – jediné muzeum „naftařiny“ v České republice, které přibližuje návštěvníkům bohatou a zajímavou industriální a svébytnou minulost regionu. Nezapomenutelné zážitky pro turisty nabízí plavba po řece Moravě z přístaviště U Jezu (www.pristavisteujezu.cz). Z paluby lodi Konstancie je možno vnímat krásu lužních lesů, slepých ramen, práci bobrů, hnízdiště a útočiště vodního ptactva.

ZOO Hodonín (www.zoo-hodonin.cz)

Více než třicet let stará zoo Hodonín, rozkládající se na ploše 7,5 ha v příjemném prostředí lužního lesa, se dnes může pyšnit nejen pěti sty zvířaty ve sto padesáti druzích, z nichž sedmdesát je chráněných, ale i čtyřmi moderními pavilony. Zatím posledním z nich je vzdělávací centrum s výběhy a ubikacemi pro velké kočkovité šelmy. Jak pár vzácného lva berberského, tak jeho soused jaguár americký mají k dispozici simulovaně přirozené prostředí, a pozorování jejich chování tudíž přináší skvělé zážitky. Neméně vyhledávaná jsou ale i akvária se žralokem černoploutvým, pavilon exotického ptactva s arou zeleným či tukanem obrovským a pavilon primátů a terárií. Zoologická zahrada je umístěna na severním okraji města.

Mikulčice – Slovanské hradiště

Návštěvu kopčanského velkomoravského kostela si nelze představit bez poznání Slovanského hradiště v Mikulčicích, se kterým ve velkomoravských časech součástí osídlení Kopčan bezprostředně souviselo. Vzájemně jsou obě lokality na dohled na protějších březích pohraniční řeky Moravy. Po silnici přes hraniční přechod Hodonín jsou zatím vzdáleny něco přes 20 kilometrů. Stavba lávky, spojující obě části mikulčicko-kopčanského areálu je již projekčně připravena a její realizace závisí od získání vhodného dotačního titulu.( Podrobněji o Slovanském hradišti v Mikulčicích v samostatné kapitole našeho Putování Velkou Moravou).  

 

Strážnice a okolí

Z Mikulčic se vydáme po silnici směrem na Veselí nad Moravou do Strážnice. Po cestě se můžeme zastavit v Petrově (www.obec-petrov.cz), jehož areál osmi desítek historických barokních vinných sklepů Plže patří k prvním vesnickým památkovým rezervacím na Moravě. Nenajdete tu jediný sklep, který by působil cizorodě a rušivě. Tady si snadno můžete představit, že čas se pozastavil. Den ve Strážnici doporučujeme zahájit prohlídkou památek jejího historického jádra. Po tomto úvodu je vhodná chvíle přemístit se do skanzenu slováckých lidových staveb. Patříte-li k znalcům a milovníkům lidové kultury či historie, pak byste rozhodně neměli vynechat ani zámek s expozicemi Národního ústavu  lidové kultury. Ale Strážnicko není jen historie a folklor, můžete se tu projet po Baťově kanálu nebo zavítat na místní koupaliště. Bude-li vám město těsné a zatoužíte-li vyrazit do jeho okolí, doporučujeme vám Tvarožnou Lhotu s Muzeem oskeruší a rozhlednou na nedalekém kopci Travičná. Obě místa jsou ze Strážnice dobře přístupná po silnici, do Tvarožné Lhoty vede ze Strážnice červeně značená turistická cesta.

Strážnice (www.straznice.cz 

V době svého vzniku a v prvních staletích své existence byla Strážnice důležitou pevností a obchodním střediskem při hranici Moravy a Uher. Největšího významu dosáhla v 16. století, kdy patřila k největším a nejlidnatějším městům na Moravě. Ani důkladné opevnění, z něhož se do dnešní doby zachovaly Skalická a Veselská brána, neuchránilo město před zhoubnými nepřátelskými vpády. K pamětihodnostem města patří místní muzeum, kostel sv. Martina s bývalou strážní věží, nedávno zpřístupněný Průžkův mlýn s dochovaným dřevěným mlynářským pranýřem a piaristický kostel, u něhož bývalo gymnázium, na němž se krátce učil T. G. Masaryk. Vaší pozornosti by také neměla uniknout bývalá českobratrská škola, v níž v letech 1604–05 studoval Jan Ámos Komenský, či někdejší židovské ghetto s rituální lázní, synagogou a hřbitovem. Ve Strážnici se nachází i tradiční modrotisková dílna s prodejnou.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy (www.skanzenstraznice.cz)

Lidová kultura je na Slovácku doposud velmi živá, ale i zde původní vesnická architektura rychle a nenávratně mizí. Dobrou představu, jak se na Slovácku žilo před staletími, si můžete udělat ve strážnickém Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, které patří k našim nejrozsáhlejším a nejkrásnějším skanzenům. Za vstupním areálem bývalého panského pivovaru na vás čekají soubory staveb z Moravských Kopanic a Luhačovického Zálesí, potom navštívíte areály vodních a vinohradnických staveb a na závěr si prohlédnete domy z Horňácka. V budoucnosti se snad podaří dokončit i poslední, dosud rozestavěnou část skanzenu, v níž budou prezentovány stavby z Dolňácka. Kromě prohlídek jsou ve skanzenu pořádány zvykoslovné pořady a programy s ukázkami rukodělných technik. Nejkrásnější je skanzen v době pořádání Mezinárodního folklorního festivalu (každoročně koncem června), kdy tu až do rána zní hudba a zpěv.

Tvarožná Lhota (www.tvarozna-lhota.cz)

Nejenom víno je darem Slovácka. Poslední dobou se zvedl zájem o obnovu pěstovaní oskeruší. Jedná se o jedlý druh jeřabin, které mohou být konzumovány jak přímo, tak i zpracovávány. Zvláště ceněná je oskerušová pálenka, ale i oskerušový džem nebo kompot. Oskeruše (slovácky oskoruše) se dočkaly nejen svého muzea, které se nachází ve Tvarožné Lhotě, ale i slavností, jež bývají pořádány v areálu tzv. Salaše pod Travičnou. Nedaleko odtud je na vrcholku kopce veřejnosti přístupná rozhledna. Okolím Tvarožné Lhoty prochází naučná stezka věnovaná – jak jinak – oskeruším. V okolí vodní nádrže nad obcí se rozprostírá rekreační oblast Lučina s chatami. Pod rozhlednou Travičná je nově otevřen areál roubených staveb – salaš Travičná– výletní centrum pro ekologickou výchovu, řemesla a sporty v přírodě s možností stylového občerstvení.

 

Baťův kanál (www.batacanal.cz)

V posledních letech se skutečnou turistickou tepnou Slovácka stal Baťův kanál. Můžete se po něm plavit individuálně ve svém nebo zapůjčeném plavidle anebo se dáte vézt velkou lodí s profesionální posádkou. Na jeho březích přibývá každým rokem přístavišť, restaurací, tábořišť, půjčoven lodí a dalších atrakcí. Opravují se a dostavují chybějící plavební komory. V současnosti je již celý téměř zcela provozuschopný a nabízí řadu možností jak příjemně a neobvykle prožít jeden či několik dní na Slovácku.

Baťův kanál byl vystavěn v letech 1934–38 z iniciativy Jana Antonína Bati. Vedl od Rohatce do Otrokovic a původně sloužil k dopravě lignitu a zavlažování luk. Jeho délka byla 52 km, z čehož polovina vedla po řece Moravě a polovina nově vybudovaným umělým korytem. Dopravu umožňovalo 14 plavebních komor. Po druhé světové válce přestal kanál sloužit svému původnímu účelu a zdálo se, že postupně zanikne. Od druhé poloviny 90. let docházelo k jeho postupné obnově a využití pro potřeby cestovního ruchu. Nejzajímavější úsek Baťova kanálu vede z Veselí nad Moravou do Strážnice. Mezi těmito městy Baťův kanál kříží tok Moravy. Aby ho bylo možné překonat, musíte proplout dvěma plavebními komorami.

Veselí nad Moravou (www.veseli-nad-moravou.cz)

Před nástupem na loď plující po Baťově kanálu vám doporučujeme krátkou prohlídku Veselí nad Moravou. Jsou zde k vidění tři kostely – sv.Bartoloměje, sv.Andělů strážných a P.Marie. Nejzajímavější stavbou města je barokní kostel sv. Andělů strážných. Pod tímto kostelem se nalézá rozsáhlá šlechtická hrobka, jež je však přístupná pouze výjimečně.

           

Historická Skalica

Skutečným klenotem Záhoří, nejzápadnější části Slovenska, je historické město Skalica, jehož současná podoba jako by byla vystřižena z turistických katalogů cestovních kanceláří. Ze Strážnice se tam dostaneme snadno přes hraniční přechod Sudoměřice nebo lodí po Baťově kanálu. Od 14. století je svobodným královským městem, na konci 19. a začátku 20. století sehrává významnou roli v národně uvědomovacím procesu Slováků a v kulturních dějinách Slovenska. V roce 1918 byla sídlem Dočasné vlády pro Slovensko. Její vzorně opravené kulturní památky svědčí o trvalé péči místních obyvatel. Okresní město je sídlem Muzea Záhoří se zajímavými vlastivědnými expozicemi, připomínajícími mimo jiné i zdejší velkomoravské nálezy. Jako turistické magnety však působí i další objekty.

Rotunda sv. Jiřího je nejstarší památkou. Původně románská rotunda stojí na významném historickém místě, v blízkosti středověkého hrádku. Na vývoji rotundy se zrcadlí snad všechny historické etapy, které formovaly město. Objekt byl zvýšen o jedno poschodí, přičemž spodní nadále sloužilo k sakrálním účelům. Byla vyměněna kupole, rozšířen vstupní portál, vyměněna okna a byla vybudována krypta. Vzácné nástěnné malby z 15. století znázorňují dva výjevy z legendy o sv. Jiřím. V interiéru je dnes expozice Záhorského muzea, přibližující historii této památky.

Dům kultury – reprezentativní secesní stavba architekta Dušana Jurkoviče z roku 1905 – je dodnes v původním stavu. Mozaikové nástěnné dekorace na fasádě byly vytvořeny podle návrhu Mikoláše Alše. Jádro budovy tvoří velký divadelní sál vskutku ojedinělého stylu s oponou a nástěnnými malbami Joži Uprky a Antoše Frolky. V prvním poschodí je stálá expozice a galerie Záhorského muzea.

Františkánský kostel Sedmibolestné Panny Marie a klášter – areál je památníkem středověkého duchovního a kulturního života města. Kostel je gotický, výzdoba interiéru a mobiliář jsou v pozdně barokním slohu, kazatelna a boční oltáře patří rokoku. Klášter s areálem prošel nedávno úpravami a ožil pro potřeby kulturního života města.

Jezuitský kostel sv. Františka Xaverského – Základní kámen bývalého kostela byl položen roku 1693. V interiéru bylo původně osm oltářů, zachoval se jen hlavní s oltářním obrazem s náměty Františka Xaverského. V letech 2010-11 prošla památka komplexní rekonstrukcí, během níž zde byly instalovány romantické varhany, zakoupené v Sheffieldu. Jezuitský kostel získal v roce 2012 významné ocenění ministra kultury „Kulturní památka roku 2011-Fénix.“ Dnes slouží jako koncertní síň.

Farní kostel sv. Michala Archanděla s oltářním obrazem od F.A.Maulbertsche a gotickou hranolovou věží, pozdně gotický Karner sv. Anny, evangelický kostel s kalichem od J.A. Komenského, kostel a klášter Milosrdných bratří, městské hradby z 15. století, ale i technickéi památkami, mezi něž patří komplex městských ledáren a sklepů nebo mlýn bratří Piláriků, to jsou další turistické magnety půvabného města.

 

Turistická informační centra

Turisticko informačná kancelária mesta Holíč

Bratislavská 6, 908 51 Holíč

Tel/fax: +421 (0) 34 321 05 82, +421 (0) 907 657 884

E-mail: tikholic@holic.sk, tikholic2@holic.sk, www.holic.sk

 

Informační centrum města Hodonína

Národní třída 36, 695 35, Hodonín 

tel:+420 518 351 437, +420 518 352 577

info@muhodonin.cz, www.hodonin.eu

 

Turistická informačná kancelářia

Námestie Slobody 10, 909 01 Skalica,

tel. +421 346 645 341

tik@skalica.sk, www.skalica.sk

 

Turistické informační centrum Strážnicko

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

tel: +420 518 325 721

infocentrum@straznice-mesto.cz, www.straznicko.cz, www.straznice.cz

 

Informační centrum Baťova kanálu

Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel./fax/zázn.: 518 325 330

ic@batacanal.cz, www.batacanal.cz

 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou

Tel. 518 322 545, fax: 518 324 792

visbk@bilekarpaty.cz, http://www.bilekarpaty.cz/

 

 


Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština

Kostel sv. Margity Antiochijské

kopcany mapa