Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Lokality

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě

Ve Znojmě na Hradišti sv. Hypolita archeologové pokračují v průzkumu další části obrovského velkomoravského pohřebiště, kde dosud objevili na 600 bohatě vybavených hrobů. Na tomto výšinném hradišti již v 8. století sídlil slovanský velmož s bojovou družinou. Za časů Velké Moravy tu byl jeden z důležitých obranných bodů na jihozápadní hranici území Moravanů, ale i důležité centrum celé jihozápadní části Moravy s částí dnešního Rakouska – grad Znojem, předchůdce města Znojma. Co zajímavého zde objevili archeologové, to najdete v moderní expozici otevřené teprve v roce 2013. V areálu před budovou muzea je kromě základů kostela i zárodek budoucího archeoskanzenu – dřevěná chýše, jakou patrně obývali naši slovanští prapředkové. Jako zasvěcení průvodci (ale třeba také instruktoři cvičné střelby z luku na terč) se vás ujmou studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - budoucí učitelé dějepisu, kteří se podílejí na výzkumu hradiště.

Pohansko u Břeclavi

Pohansko u Břeclavi

Toto místo bylo v 9. století centrem obrany na nejjižnější výspě Velké Moravy. Oválný areál opevněného dvorce uprostřed lužního lesa je dodnes patrný díky vyvýšeným liniím valového opevnění. V loveckém zámečku, postaveném v 19. století v místech, kde opevnění hradiska končilo čelní kamennou zdí, najdeme poutavou expozici věnovanou historii archeologických výzkumů a zdejším nálezům. Na ploše hradiska je rekonstruováno pohanské obětiště, vahadlová studna z 9. století a zemnice - vše znovu vybudované přímo na místě objevu. Na Pohansko přijeďte kdykoli během sezóny. Muzeum zde organizuje řadu programů pro školy a rodiny s dětmi. Například v červenci mohou návštěvníci při velkomoravských slavnostech přihlížet výrobě velkomoravských šperků a ukázkám bojů Moravanů ve středověké zbroji s vetřelci. Nouze o zážitky tu však není nikdy, jak pro milovníky přírody, která celý areál obklopuje, tak pro milovníky historie. Kromě té pradávné tu lze poznávat i tu docela nedávnou. V těsném sousedství zámečku je například k vidění i udržovaná a plně vybavená pevnůstka s hraniční závorou, součást obranné linie ČSR z 30. let 20. století.

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Slovanské hradiště v Mikulčicích

Tady bylo za knížat Mojmíra I. a Rostislava centrum moravského státu, nazývané Grad Morava. Zřejmě tu většinu času pobýval i kníže Svatopluk a po něm i Mojmír II. Právě do těchto míst podle všeho přišli v roce 863 Konstantin Filosof (přijal mnišské jméno Cyril) a Metoděj a nějaký čas tu i působili. V nádherném přírodním areálu můžete spatřit repliky základů 10 kostelů a knížecího paláce, navštívit pavilon s moderní audiovizuální expozici, představující místní nálezy – bojové sekery, pozlacená nákončí, šperky, gombíky. Skvostem je zlatý solidus - mince byzantského císaře Michala III., která platila v době příchodu sv. Konstantina a Metoděje. Expozice získala ocenění Nejlepší muzejní výstava roku 2008.
Od jara 2015 slouží pohodlí návštěvníků nové návštěvnické centrum s vyhlídkovou věží, z které je krásný výhled na celý areál hradiště. Součástí areálu je půvabný lesopark a členitý terén mikulčické údolní nivy s lužními lesy a přírodními krásami.

Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech

Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech

Na slovenském břehu řeky Moravy těsně za kopčanskými humny, na dohled od slovanského hradiště v Mikulčicích, stojí v polích nejstarší dochovaná kamenná stavba z velkomoravských časů – kostelík sv. Markéty Antiochijské. Kostel byl postaven někdy na přelomu 9. a 10. století a v jeho interiéru i v okolí se pohřbívalo až do pozdního středověku. Nedaleko je i další archeologické naleziště – sídliště s pohřebištěm v místě někdejší „kačenárny“. Tamní nálezy potvrzují spojitost těchto míst s Mikulčicemi. Bližší informace najdete v malém muzeu v bývalém barokním habsburském hřebčíně. Plánovaná lávka pro pěší a cyklisty z Mikulčic do Kopčan zatím chybí, takže nejbližší cesta ke kostelíku vede z Mikulčic (i opačně) přes hraniční přechod Hodonín. V Kopčanech počítejte s dvouhodinovou prohlídkou kostelíka i hřebčína, návštěvníci se mohou v Kopčanech také podívat na opravený dům rodičů T.G.Masaryka.

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Památník Velké Moravy ve Starém Městě

Po zajetí knížete Rostislava na Děvíně se slovanští věrozvěstové zřejmě přesunuli na výšinu Sady, nyní součást Uherského Hradiště. Dnes je to národní kulturní památka Výšina sv. Metoděje. Podrobné svědectví o významu celé zdejší velkomoravské aglomerace však podává jiná část někdejší velkomoravské aglomerace - Památník Velké Moravy ve Starém Městě, kde bylo druhé významné centrum mojmírovského rodu. V nápadité expozici, umístěné kolem základů kostela a hrobů, jež archeologové objevili na přelomu 50. let minulého století, najdeme doklady existence významného hradiště z přelomu 8. a 9. století. Výzkumy doložily, že se tu ve velké aglomeraci soustředily mocenské, řemeslnícké, obchodní a obytné areály. Stálou expozici autoři v památníku ztvárnili jako životní příběh Mojslava - muže, jehož hrob byl na místě nalezen. Prozkoumáno zde bylo na 2000 hrobů. Díky tomu víme, že na území velkomoravského „Veligradu“ žili nejenom bohatí velmožové a jejich ženy, ale také běžní obyvatelé – řemeslníci, zemědělci, kupci. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které Památník spravuje, pořádá pro děti a mládež řadu programů ve volném cyklu Výpravy do minulosti. Zájemci se mohou seznámit i se základy hlaholice. Staré Město můžeme projít i po naučné stezce Deset velkomoravských zastavení.

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

V archeoskanzenu v Modré u Starého Města si v oddechové atmosféře uděláte představu o tom, jak podle archeologů vypadalo opevněné sídliště našich velkomoravských prapředků. Jednotlivé objekty byly postaveny na základě poznatků z archeologických nálezů. Zemnice, polozemnice, chýše s řemeslnickými dílnami, chlévy a další roubené stavby, věže i hradby, zděný velmožský palác – to všechno skládá zajímavý obraz středověkého života. Když k tomu připočteme přítomnost koz, slepic, prasátek i obecního osla, je jasné, že si tu přijdou na své i děti. Možnost čas od času si zahrát na velkomoravské lučištníky nebo sledovat bojovníky v dobové výzbroji při obraně hradiště je docela lákavá. V archeoskanzenu to vědí a nabízejí školám v květnu, červnu a září i rozšířené programy na míru s odborným výkladem o Velké Moravě, ale i s ukázkami života starých Slovanů v podání kostýmovaných průvodců. V těsném sousedství archeoskanzenu najdou návštěvníci také areál Živá voda s osmimetrovým skleněným tunelem pod hladinou rybníka, představující život sladkovodních živočichů.

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština