Putujeme Velkou Moravou

Kreslená mapa Klasická Turistická Letecká
map Znojmo-Hradiště Mikulčice-Valy Kopčany Pohansko u Břeclavi Staré Město Modrá

Za časů pravěkého zemědělce

Za časů pravěkého zemědělce

Městské muzeum a galerie v Břeclavi, pořádá pro školy řadu specializovaných vzdělávacích programů. Jedná se o druhý ze čtyř pořadů o délce zhruba 1,5 hodiny, který se uskuteční v termínech 7. června – 17. června, 12. září – 23. září.

ZA ČASŮ PRAVĚKÉHO ZEMĚDĚLCE

 

Náplň programu:

žáci si osvojí rozdíl mezi pravěkým lovcem a usazeným zemědělcem, cílem programu je, aby si žáci osvojili způsob bydlení a odívání pravěkého zemědělce (děti si během programu vyzkouší oděvy pravěkého člověka spolu s replikami doplňků, výrobní postupy látek a vytvoří si vlastní polozemnici k bydlení), zjistí rozdíl mezi stravováním dnes a v pravěku (žáci si vyzkouší na zrnotěrce mletí zrna na kaši, vytvoří si pomocí obrazového materiálu představu o masité stravě jako součástí jídelníčku), v závěrečné fázi programu si pak žáci vyzkouší, jak trávil pravěký zemědělec volný čas – především si pomocí replik vyzkouší výrobu pravěkých nástrojů pro lov.

 

Návaznost na RVP: 

klíčové kompetence – k učení (děti si rozšíří interaktivním způsobem znalosti o životě pravěkého zemědělce), komunikativní (v závěru programu dokáže formulovat výrazy vztahující se k jednotlivým oblastem života pravěkého zemědělce), pracovní (dokáže aktivně pracovat s replikami nástrojů), vzdělávací oblasti – člověk a jeho svět (děti vnímají rozdíl mezi činnostmi v současnosti a v pravěku – tematický okruh Lidé a čas).

Nahoru
Chráníme vaše osobní údaje Cookies
Slovenština